VW Golf V Plus 1K

!
VW054077-070

Einddemper enkele zijde - 2x80 Type 13

1,4l 55/66kW 1,6l 75/85kW 2,0l FSI 110kW 1,9 TDI 66/74kW 2,0l TDI 55/103kW
VW054077-071

Einddemper enkele zijde - 1x90 Type 13

1,4l 55/66kW 1,6l 75/85kW 2,0l FSI 110kW 1,9 TDI 66/74kW 2,0l TDI 55/103kW